Vår Historia

Södra Sandby Scoutkårs historia.

Södra Sandby scoutkår bildades 1942. Det var genom ett initiativ av några scouter från scoutkåren Finn, eller som den hette då Lunds scoutkår, vi fick en scoutkår i Södra Sandby. Från början fanns det en pojkscoutkår och en flickscoutkår. När dessa slogs samman är något oklart, men inte förrän 1960 slogs pojkscoutförbundet och flickscoutförbundet samman. De första åren utmärktes av en ambulerande tillvaro. Något år höll man till i en lada i Gårdstånga och cyklade gemensamt till sammankomsterna.

Sedan lyckades man hyra ett litet hus av kyrkan. Huset används idag av kyrkogårdspersonalen och är helt upprustat mot när scouterna använde det. Huset lär vara Sandbys äldsta byggnad. Under denna tid hade scoutkåren en aktiv mammaförening som bland annat arrangerade en i byn mycket uppskattad julbasar. Intäkterna från dessa basarer sparade man för att kunna skaffa ett eget hus så småningom.

Så i början av höstterminen 1982 kunde kårens yngsta scout ta det första spadtaget för den nya scoutstugan på Kärrsångarvägen och ett drygt år senare var den inflyttningsklar efter mycket eget arbete förutom det som lagts ut på entreprenad.

Slutet av 80-talet och början av 90-talet utmärktes av att kåren blev en internationell kår, med mycket deltagande i olika internationella sammanhang. 1988 var Marianne Mossberg med ett antal seniorscouter på världsjamboreen i Australien. Samma år vann Anders Billing en uppsatstävling för europeiska scouter och blev uttagen att representera Europa i ett projekt som skulle fira Colombus 500-års jubileum av upptäckten Amerika 1992. Det var 10 europeiska och 10 amerikanska scouter som skulle göra detta och dom träffades första gången 1988 i Florida.

Under denna tid var det scouter från kåren som bland annat besökte USA, Brasilien, Italien, Zimbabwe, Schweiz, Färöarna och Sydkorea. Man hade också en vänkår i Danmark, som man träffat på ett läger som patrullscouterna varit på 1987 på Fyn. Vännerna från Nyborg var med på några kårläger och under ett par år var utbytet ganska livligt.

2006 ingick ett samarbetsavtal med KFUM scoutkåren i Sandby. Samarbetet innebar att KFUM sålde sitt hus på Mossavägen och all verksamhet bedrevs i huset på Kärrsångarvägen. Något år senare lades KFUM kåren ner och kårerna slogs verkligen samman. Detta var några år innan man gjorde samma sak på förbundsnivå.

2011 var man återigen internationell. I samband med den stora Jamboreen på Rinkabyfältet arrangerade kåren ett eget läger på och runt scoutstugan. Detta läger fick 24 timmars besök av grupper från det stora lägret. Under 4 dagar var det 20 olika grupper som fick prova på svensk scouting och vandra runt i Fågelsångsdalen. Där var gäster från bland annat Sydafrika, Brasilien, Italien, Slovenien, Tyskland, Schweiz, Irland Belgien, Holland och England.