Engagera dig i kåren

Vill du så vill vi….

Som förning är vi i stort behov av hjälp.

Det vi aktivt söker för närvarande är någon eller några som vill hjälpa till att starta upp en Bäveravdelning (barn 6-7 år). Känner du att detta skulle vara något så kontakta oss.

Bosse