Vårläger 14-17 maj

Våren 1965 höll scouter läger på Hörrs Nygård första gången, nu 50 år senare har vi jubileumsläger på Ängarna öster om Sjöbo.

Vi kommer delta tillsammans med uppskattningsvis 6-700 andra scouter.

Följer du med